Gujarati Story status by Nirali Akabari on 29-May-2020 09:06am

એક પક્ષી પહેલી વાર પોતાનો #માળો બનાવી રહ્યું હતું...રોજ માળો બનાવે ને રોજ નિષ્ફળ જાય

read more

View More   Gujarati Story Status | Gujarati Jokes