Gujarati Whatsapp-Status status by Malti Doshi on 02-Jul-2020 05:28pm

#આડુઅવળુ સીધા ઝાડ કપાય છે આડીઅવળી ડાળી ફેલાય છે.

Malti Doshi 1 month ago

વેર વળાવો પ્રેમ વસાવો સંપ નહિ ત્યાં ધરતી કંપ .

View More   Gujarati Whatsapp-Status Status | Gujarati Jokes