Gujarati Jokes status by બાબા પોલખોલ on 12-Jul-2020 06:12pm

કેટલાંક લોકો ૧૦/૧૧ વાગે સૂઈ જાય છે

અમુક લોકો રાત્રે ૨ થી ૩ ખાલી ખોટા સમ ખાય છે😂

View More   Gujarati Jokes Status | Gujarati Jokes