Gujarati Religious status by બાબા પોલખોલ on 13-Jul-2020 07:17pm

જે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી શકતો નથી
તે ઈશ્વરને ઓળખી શકશે નહીં.

View More   Gujarati Religious Status | Gujarati Jokes