Gujarati Good Night status by સુહાની on 13-Jul-2020 10:22pm

આજે એણે
#હિંમત રાખી ને
એ હાથ રોકી જ લીધો
જે
એના પર દરરોજ ઉઠતો હતો.

View More   Gujarati Good Night Status | Gujarati Jokes