Untold story of pillow by Uday Maniyar in Gujarati Short Stories PDF

અનટોલ્ડ સ્ટોરી ઓફ પીલો

by Uday Maniyar in Gujarati Short Stories

હેય ફ્રેન્ડસ, આપણે સૌ પાસે એક મન ગમતો પીલ્લો, શાલ કે ટેડીબેર તો હશે જ જે બાળપણથી અત્યાર સુધી આપણા સુખ, દુઃખ, ખુશી અને આંસું નો સાથી રહ્યો હશે તો ચાલો આજે એ ઓશીકાની સંવેદનાની સાથે છુપાયેલી લાગણીઓને સંગાથે ...Read More