Book Detail

Category:   Love Stories Books

રણકપુર - એક અજાણ્યા પ્રેમની શોધ

written by:  Paresh Makwana
294 downloads
Readers review:  

એક અજાણી યુવતી સાથે એને પહેલી નજર નો પ્રેમ થય જાય છે અને એ અજાણ્યા પ્રેમ પાછળ,એ અજાણી યુવતી પાછળ એ રણકપુર આવી જાય છે..શુ રણકપુર મા એને પોતાનો પ્રેમ મળશે... , શુ એ યુવતી એનાં પ્રેમને એક્સેપ્ટ કરશે..

Swati Narola  10 Dec 2017  

fantastic

READ MORE BOOKS BY Paresh Makwana