માન્યતાઓ, જેમણે ભારતને પછાડ્યું Bhupendrasinh Raol દ્વારા Motivational Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ