Nilesh Kenjale 1 day ago
Surekha 3 weeks ago
From Turkey 3 months ago

छान उत्कृष्ट मराठी

Kailash Kanade 3 months ago
Sagar Gurav 3 months ago
Ganesha Methe 4 months ago

Superb writeup on spiritualism .

Dipti Methe 4 months ago

must read if u wana go to spiritual path.

Shobha Tikam 4 months ago

खूप छान मनोगत मांडलेले आहे.विचार करायला लावणारे.सद्यपरिस्थितीत योग्य विचाराने पावले उचलली पाहिजेत.