ક્વોન્ટમ ફિઝીક્સ (ભાગ-૩)

by Jigar Sagar Matrubharti Verified in Gujarati Science-Fiction

શું છે આ Quantum Physics? (ભાગ-૩) ઇ.સ.૧૯૨૦માં પરમાણુને સ્થિરતા પ્રદાન કરવાનું કાર્ય નિલ્સ બોહરે કર્યું. પરમાણુ સ્થિર કેવી રીતે રહી શકે છે એનું બોહર મોડેલ ડેન્માર્કના ભૌતિકવિજ્ઞાની નિલ્સ બોહરે રજૂ કર્યું, જેના માટે તેમને ઇ.સ.૧૯૨૨નું પ્રતિષ્ઠિત નોબેલ ...Read More