Shriharichi Maya by Dipti Methe in Marathi Spiritual Stories PDF

श्रीहरीची माया

by Dipti Methe Verified icon in Marathi Spiritual Stories

श्रीहरीची माया पुन्हा गोत्यात आणते. आपण सारेच सतत सुखाच्या शोधात आहोत. परंतु अनेकदा आपल्या वाट्यास केवळ दुःख आणि दुःखच अनुभवास येते. माझे गोंधळलेले मन मग ना ध्यान साधनेत एकाग्र होत ना भजन पूजेत. मला ठाऊक आहे की, मी केवळ ...Read More