११. लेह- लडाख- अविस्मरणीय अनुभव भाग २

by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories

११. लेह- लडाख- अविस्मरणीय अनुभव भाग २ ३. शांती स्तूप- शांती स्तूपहा उत्तर भारतातीलजम्मू आणि काश्मीरमधीललेह जिल्ह्यातीलटेकडीवर एकाबौद्धपांढऱ्यागुंफाचेस्तूपआहे. हेइ.स. १९९१मध्येजपानीबौद्धभिक्खु, ग्योमोयो नाकामुरा आणि पीस पॅगोडा मिशनचा एक भाग म्हणून बांधण्यात आले. शांती स्तूपचौदावे दलाई लामायांनी नमूद केलेल्या बुद्धांच्या अवशेषांवर ...Read More