વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરી ભાગ-19

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરીભાગ-19લેખક-મેઘા ગોકાણી મેર મેહુલ વિહાનને મળેલી ચિઠ્ઠીમાં તેને ગાંધીબ્રિજની નીચે મળવા એક છોકરી બોલાવે છે.વિહાનને ત્યાં બીજી ચિઠ્ઠી મળે છે જેમાં ઓગણીસ છોકરીઓને એક કન્ટેઇનરમાં મુંબઈ લઈ જવાનું લખ્યું હોય છે.વિહાન ચિઠ્ઠી મોકલનાર ...Read More