આત્માના અંતિમ સંસ્કાર ! - ભાગ-૧૫

by Umang Chavda Verified icon in Gujarati Novel Episodes

આત્માના અંતિમ સંસ્કાર ! – ૧૫ સમર મટકું માર્યા વગર યુવાની સામે જોઈજ રહ્યો ! ઓફ ! આટલી સુંદર આંખો ! આટલું મોહક સ્મિત ! “અંદર આવવું છે કે પછી અહી જ બહાર ઉભા રહેવું છે, કેપ્ટન ?” યુવાનો ...Read More