At the address you like by Anandita Raiyani in Gujarati Letter PDF

ગમતાં સરનામે

by Anandita Raiyani in Gujarati Letter

અભય, કવર પરના અક્ષરો વાંચીને તમે લગાવેલો અંદાજ સાચો છે. હું નિશા.. આ રીતે તમને પરિચય આપવો પડશે એવું તો સપનાંમાં પણ વિચાર્યુ ન હતું. જે તમને સૌથી વધુ જાણતું હોય તેની સાથે આવી ઔપચારિકતા ખૂબ ...Read More