21. Rajasthan - land of king - 3 by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories PDF

२१. राजस्थान- लॅंड ऑफ किंग्स.. ३

by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories

२१. राजस्थान- लॅंड ऑफ किंग्स.. ३ राजस्थान प्रेक्षणीय स्थळे- २. उदयपुर- द सिटी ऑफ लेक्स.. उदयपुर 'सिटी ऑफ लेक्स' म्हणून ओळखले जाते. उदयपूरची स्थापना महाराणा दुसरे उदय सिंह ह्यांनी १५५९ साली केली व मेवाडची राजधानीचित्तोडगढहूनउदयपूरला हलवली. १८१८ ...Read More