જયારે દિલ તુટયુ તારા પ્રેમમાં - 3

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"મારા કંઈ કહેવાથી શું બદલવાનુ છે ?હુ હા કહુ ,કે ના કહુ. છેલ્લો ફેસલો તો તમારો જ રહેશે ને...! " "ના બેટા ,તુ કહી તે માન્ય ગણાશે. એકવાર ખુલ્લા દિલથી તુ કોઈને વાતતો કરી જો મને નહીં તો તારા ...Read More