ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ ૨

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

ડ્રીમ સ્ટોરીવન લાઇફ વન ડ્રીમ ભાગ ૨સાંજે પલક ઘરે પહોંચે છે અને તે સીધી તેના રૂમમાં જતી રહે છે.તેની મમ્મી ચા અને નાસ્તો લઇને ત્યાં જાય છે. પલક મારી વ્હાલી દિકરી હજુ પણ નારાજ છે.ચલ તો મારી સાથે ...Read More