28. Maharashtratil Kille - 3 by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories PDF

२८. महाराष्ट्रातील किल्ले- ३

by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories

२८. महाराष्ट्रातील किल्ले- ३ * महाराष्ट्रात असलेले किल्ले- २. राजगड- 'राजगड' हा सुद्धा शिवाजी महाराजांचा एक महत्वपूर्ण किल्ला होता. किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याची पहिली राजधानी होती. स्वत: महाराजांनी या गडाची उभारणी केली होती. इ.स. १६४५ ते १६७२ ...Read More