ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 12

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

" બીજા દિવસે D.J's મા પુલકીત તેની કેબીન માં કામ કરી રહ્યો છે.ઝેન આવે છે.તે ત્યાં કોચીસ સાથે વાત કરી રહ્યો હોય છે.પુલકીત નું ધ્યાન તેની પર જાય છે.તેને પલક ની અને આર્યન વચ્ચે થયેલી વાત યાદ આવે છે ...Read More