જયારે દિલ તુટયુ તારા પ્રેમમાં - 8

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"કોનગ્રેશ્યુલેશન મનન, પપ્પા ,રીતલ અને રવિન્દના સંબઘ માટે માની ગ્યા."" ઓ રીયલી ..! "ખુશીથી ઉછળતા બંને મિત્રો એક બીજાને બંઘાઈ દ્ઈ રહ્યા હતાં. સાજે મનન તેના પરિવાર સાથે રવિન્દ માટે રીતલનો હાથ માગવા આવશે. એમ કેહતા બંને મિત્રો ની ...Read More