Farmhouse - 8 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ८

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

तिच्या मधुर आवाजात ऐकत असताना त्याच्या समोर सारे शब्द दृश्यात रूपांतरित होत होते . शैला बोलत होती - " आता तू म्हणशील कि मला हे सारं कसं कळलं वगैरे ....? तर ऐक , मीही एक प्रतिनिधीच आहे . ...Read More