ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 13

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

જીયા દુખી હોય છે.તેની આંખો માં આંસુ હોય છે.તે ઝેન ને પ્રેમ કરતી હોય છે.પણ તે તેને ઇગ્નોર કરે છે.તેને ગુસ્સો આવી રહ્યો હોય છે.પુલકીત જીયા ને કામ સમજાવવા જાય છે ત્યાં તેનું ધ્યાન જાય છે કે તે રડી ...Read More