સમીર અને સાહિલની ડિટેકટીવ એજન્સી ભાગ - ૧

by Smit Banugariya in Gujarati Detective stories

સમીર અને સાહિલનો નિર્ણયસમીર અને સાહિલ બન્ને ગાઢ મિત્રો હોય છે.તે બન્ને ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હોય છે.સાથે સાથે રમત ગમત માં પણ આગળ જ હોય.તે બન્ને લોકો વચ્ચે કાયરેય કોઈ બાબત માટે ઝઘડો પણ થતો નહીં.બન્નેની આ દોસ્તી ...Read More