Naa Kavle kadhi - 2-13 by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories PDF

ना कळले कधी Season 1 - Part 13

by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories

आर्या काहीही न बोलता तेथून निघून गेली.सिद्धांतला खूप वाईट वाटले, 'आपण उगाचच बोललो आर्या समोर. पण आर्या खरंच great आहे. आज मानलं तिला. दोघांच्या आयुष्यातही एकच कमी आहे. माझ्या कडे at least वडिलांच्या वाईट आठवणी तरी आहेत. पण तिच्या ...Read More