સંબંધો ની આરપાર....પેજ - ૧૨

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પેજ - ૧૧ નુું અનુુુુસંધાન....પ્રયાગ તો એમ પણ દરરોજે સવારે ૭.૦૦ વાગે ઉઠી જતો, પણ મમ્મી ને જોઈને જ પથારીમાં થી ઊભા થવે ની ટેવ એટલે...થોડોક ટાઇમ બેડ માં આરામ ફરમાવી લેતો. અંજલિ ની આંખો ભરાઈ આવી ..હજુ કાલે ...Read More