Naa Kavle kadhi - 1-14 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 1 - Part 14

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

सकाळी सकाळी सिद्धांत ला आणि आर्याला सोबतच जाग आली. आर्याने त्याच्याकडे पाहून smile दिली. बाहेर छान धुके होते. 'किती सुंदर आहे ना ही सकाळ! फार आवडतात मला ही धुके, थंडी. आपलं आयुष्य पण ह्या धुक्या सारखंच आहे. नाही का? ...Read More