Pure jhale prayog aata thos paavle uchala by Pradip gajanan joshi in Marathi Philosophy PDF

पुरे झाले प्रयोग आता ठोस पावले उचला

by Pradip gajanan joshi in Marathi Philosophy

पुरे झाले प्रयोग आता ठोस पावले उचलाप्रदीप जोशी उंड्रीइंग्रजी माध्यमाच्या शाळा एका बाजूने गतीने वाटचाल करीत असताना मराठी माध्यमाच्या शाळांना मात्र उतरती कळा लागली आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळेतील दरवर्षी घटणारी पटसंख्या व बंद पडत चाललेल्या तुकड्या या नकळत मराठी ...Read More