Naa Kavle kadhi - 1-15 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 1 - Part 15

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

दोघंही चहा घेत होते. 'काय मग भारी वाटतो ना चहा प्यायला?', आर्या ने विचारलं. 'पर कॉफी का अपनाही जुनून हैे।', सिद्धांत म्हणाला. आर्या त्याच्याकडे पाहून म्हणाली, 'पर चाय मे ही सुकुन हेै।' 'सोड आर्या हा न संपणारा वाद आहे. ...Read More