બેક ફાયર (એ ડિવાઇન સીડ ટર્ન ટુ ગ્રો) - ભાગ-02-અંતિમ

by Abhijit A Kher Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

ધર્મનું અતિક્રમણ કેવું હોય તે જોયે..જેમા પહેલા ભાગ મા તમે ધર્મ ની વ્યાખ્યા જોઈ હતીઆજ નું ઈરાન જે આજે ઇસ્લામી દેશ તરીકે ઓળખાય છે(ઈ.સ. ૧૯૩૫ સુધી ફારસ નામથી પણ ઓળખાતો હતો) તે દેશમા ભૂતકાળ મા જરથોસ્તી ધર્મ રાજ કરતો ...Read More