હતો એ મારો ઉત્સવ અને મારી હાજરી નહોતી

by Jigar Sagar Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

હતો એ મારો ઉત્સવ અને મારી જ હાજરી નહોતી કોલેજના સુંદર દિવસો ચાલી રહ્યાં હતાં. સરસ હરિયાળા વાતાવરણ વચ્ચે કોલેજની એ માણેલી ક્ષણો આહ્લાદક અને રંગીન હતી. આમેય યુવાની હોય છે ત્યારે બધું રંગીન જ લાગતું હોય છે. ...Read More