Aabha ani Rohit..- 8 by Anuja Kulkarni in Marathi Love Stories PDF

आभा आणि रोहित..- ८

by Anuja Kulkarni in Marathi Love Stories

आभा आणि रोहित..- ८ रोहित ने गाडी चालू केली आणि त्याबरोबर गाणी सुद्धा चालू केली. जुनी गाणी होती. आणि तो आभाशी बोलायला लागला, "छान दिसती आहेस आभा.. आज काहीतरी वेगळ केल आहेस का? नेहमीपेक्षा वेगळी दिसती आहेस. ...Read More