પેટીએમ ધ ડિજિટલ રેવોલુશન ઓફ ઇન્ડિયા

by Yash in Gujarati Biography

હેલ્લો મિત્રો હું આજે ફરીથી એક રસપ્રદ અને એક સફળ બિઝનેસમેનની કહાની લઈને પ્રસ્તુત થયો છું. આ એક એવા વ્યક્તિ છે જેમને ભારતને ઓનલાઇન કરી નાખ્યું. જેમને ઓનલાઇન માર્કેટને એક નવી દિશા અને એક નવો જન્મ આપ્યો તથા આજની ...Read More