ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 23

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

ગૌરીબેન કઇ બોલે તે પહેલા પુલકીત આગળ આવે છે અને તાલી પાડે છે." વાહ અંકલ ગ્રેટ શું વાત છે પોતાની દિકરી સાથે આવી રમત રમી ને શું મળ્યુ તમને અને એ પણ કોની વાત માં આવી ને આ જીયા ...Read More