આ તો મેન વર્સીઝ વાઈલ્ડ કે પછી વાઘ આવ્યો રે વાઘ?

by Siddharth Chhaya Matrubharti Verified in Gujarati Film Reviews

નાનપણમાં આપણે એક વાર્તા સાંભળી હતી અને કદાચ બધાને યાદ પણ હશે. એક ગોવાળિયો હતો. હજીતો એ પોતાની કિશોરવયમાં જ હતો પરંતુ પોતાના પિતાના હુકમથી કમને દરરોજ પોતાના ઘેટાં બકરા ચરાવવા જતો. એકવાર એને અણગમતા કામમાં ટાઈમપાસ કરવા મશ્કરી ...Read More