Naa kavle kadhi - 1-30 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 1 - Part 30

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

सिद्धांत काय बोलतोय ह्या कडे आर्याचं अजिबात लक्ष नव्हतं. तो उठला आर्याच्या जवळ गेला, हलकेच तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. आणि त्याने विचारलं, 'आर्या काय झालं? सगळं ठीक आहे ना?' ती एकदम दचकली आणि भानावर आली. 'काही विचारलं का सर?' ...Read More