સંગ રહે સાજનનો - 28 (સંપૂર્ણ )

by Dr Riddhi Mehta Verified icon in Gujarati Love Stories

એક દિવસ વિરાટના ઘરે બધા નાસ્તો કરીને બેઠા હોય છે. વિશાખા અંદર તેના રૂમમાં કંઈ કામ કરતી હોય છે. ત્યાં પ્રેમલતા પણ તેને મદદ કરાવતી હોય છે. કારણકે આજ સુધી આવુ કંઈ કામ તેને જાતે નહોતું કર્યું પણ જ્યારથી ...Read More