Reiki Therapy - 8 - Treatment procedure Techniques and emotion points in body by Hari Modi in Gujarati Health PDF

રેઈકી ચિકિત્સા - 8 - ઉપચારની સ્થિતિઓ

by Hari Modi in Gujarati Health

આભારવિધિ: હું મારો પોતાનો (નામ સાથે) આભાર માનું છું. રેઈકી શક્તિનો આભાર માનું છું. હું ડૉ. મિકાઓ ઉસુઈનો આભાર માનું છું. હું મારા પાર્ટનર (નામ સાથે) નો આભાર માનું છું. હું મારા ગુરૂઓનો આભાર માનું છું પોતાની ઉપર ...Read More