Dhukyataln chandan - 14 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

धुक्यातलं चांदणं ....... भाग १४

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

विवेक पूजाच्या बँक बाहेर येऊन उभा राहिला. १० मिनिटांनी पूजा आली आणि त्याला बघून जागच्या जागी थांबली. विवेकने पुढे येऊन पूजाचा हात धरला आणि ओढत ओढत तिला पुढे घेऊन आला. " हात सोड विवेक… " पूजा ओरडली त्याला. हात ...Read More