જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 31

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"કદાશ રીતલ, તું પણ મને આટલો પ્રેમ કરતી જેટલો હું તને કરુ છું!!!""મહેદીનો રંગ વધારે છે એનો એ મતલબ નથી કે તમે મને વધારે પ્રેમ કરો ને હું ઓછો, તમારા પ્રેમ કરતા મારો પ્રેમ વધારે છે. કસોટી કરવી હોય ...Read More