ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 28

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

" હું ઇચ્છુ છું કે ગૌરીમમ્મી તમે અને પલક અમારી કોલેજ ની એકઝામ પતે ત્યાં સુધી મારો એક મિત્ર છે તે બે મહીના માટે વીદેશ ગયો છે તેના ઘરે રહેશોતેના ઘર ની ચાવી મારી પાસે છે મારે વાત થઇ ...Read More