Naa kavle kadhi - 2 - 4 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 4

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

'हे बघ मंदार तू जर ही मस्करी करत असशील तर लगेच थांबव मला अशी चेष्टा आवडत नाही'. एव्हाना मंदार ने सिद्धांत ला सगळी परिस्थिती त्याच्या पद्धतीने सांगितली होती. ' ह्यातला एकूण एक शब्द खरा आहे सिद्धांत' त्याची आई ...Read More