Naa kavle kadhi - 2 - 6 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 6

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

चल आर्या तू जा फ्रेश हो पटकन मी सत्यनारायनाची पुजा ठेवली आहे पटकन तयार हो.सिद्धांत ची आई म्हणाली. सिद्धांत पुजेसाठी तयार झाला? तिने आश्चर्यानेच विचारलं. तो मला नाही म्हणू शकतो का आर्या? त्या म्हणाल्या. हा ते ही आहेच. चल ...Read More