Naa kavle kadhi - 2 - 7 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 7

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

"सिद्धांत"त्याच्या आई च्या आवाजाने तो विचारातून बाहेर आला. आणि तो कॅमेरा सोडून गेला. छान एकदम मनासारखं झालं माझ्या त्याची आई म्हणाली. सध्या सगळ्या गोष्टी तुझ्याच मनासारखं चाललंय. तो पुटपुटला. 'आर्या, थकली असशील आता आराम कर असेही सगळे गेले'. हो ...Read More