Naa kavle kadhi - 2 - 10 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 10

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

'आर्या तू उठलीच आहेस तर थोडस खाऊन घे' तो म्हणाला. नाही अजिबात नाही मला ईच्छा च नाही आहे आर्या म्हणाली. हे बघ तुला कुणी विचारलं नाही मी सांगतोय खाऊन घ्यायचं. तो थोडासा रागवूनच म्हणाला. सिद्धांत please नको ना आता ...Read More