Naa kavle kadhi - 2 - 11 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 11

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

तिला जाग आली तेव्हाही तो तिच्या जवळच बसून होता तो कामात होता पण तरीही तिच्याच जवळ तिला लग्ना आधीचा सिद्धांत आठवला तो ही असाच बसायचा तिच्या काही झालं की. माणूस मुळात बदलत नसतो त्याचा स्वभाव च आहे हा ...Read More