જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 38

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

" ડીડ યુ મેન રિતલ , કોઈપણ વસ્તુની એક હદ હોય છે. આ્ઈ હેટ યુ. હું જેટલો તને સમજી શકતો હતો તેનાથી તું વધારે અલગ નિકળી.""પણ, રવિન્દ..... ""હવે શું વધ્યું છે કહેવા માટે??? મને તો તારી સાથે વાત કરતા ...Read More