Naa kavle kadhi - 2 - 16 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 2 - Part 16

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

किती हौशीने बनवलं होत मी जेवण, काय झाल असत थोड चांगल म्हणाला असता तर पण हा स्पष्टवक्ता खोट कस बोलणार! पण त्याची तरी काय चुकी आहे, त्याला नाही आवडल त्याने बोलून दाखवले.आणि ज्याचा त्याचा आवडीचा प्रश्न आहे. मला खर ...Read More