ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 32

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

અમેરિકા ની ગુલાબી સવાર નો ઉગતો સુરજ અને સેવન સ્ટાર હોટેલ ના રોયલ સ્યુટ ની એક અધખુલ્લી બારી માંથી ઉગતા સુર્ય ની પહેલી કિરણ રોયલ સ્યુટ ના રોયલ બેડ પર વેલ જેમ વુક્ષ ને વીંટળાય તેમ મહાદેવભાઇ ને વીંટળાઇને ...Read More