ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 33

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

" શું થયું પુલકીત બેટા અમને ચિંતા થાય છે?" મહાદેવભાઇ" પલક નું કીડનેપ થઇ ગયું છે.મને ફોન આવ્યો હતો તેણે કીધું કે પલક ને તેમણે કીડનેપ કરેલી છે અને પોલિસ ને ઇન્ફોર્મ કર્યું તો તેની ડેડબોડી પણ આપણ ને ...Read More